Vücut Kitle İndeksi Nedir?

Vücut kitle indeksi; ağırlığın boyun karesine bölünmesi formülü ile hesaplanmaktadır. Burada ağırlık kilogram ve boy da metre cinsinden alınmaktadır. VKİ olarak kısaltılmaktadır. Body mass index olarak da bilinmektedir ve BMI da denmektedir. Bireyin ideal kilosunu görebilmesi ve hangi ağırlık kategorisinde olduğunu öğrenebilmesi açısından kullanılan bir formüldür. Ancak vücut yağı ve kas kütlesi için detaylı bir bilgi vermediğinden, özellikle vücut geliştirme ile ilgilenenler için tatmin edici bir sonuç vermeyebilmektedir. Çünkü aşırı kas kütlesine sahip olduklarından sadece boy ve ağırlık ile yapılan hesaplama sonucunda BMI değerleri yüksek çıkabilmektedir. Ayrıca kas kütlesini kaybetmiş olan yaşlı bir bireyin yağ oranının fazla olduğu da vücut kitle indeksi ile görülememektedir.

Vücut Kitle İndeksi Hesaplaması Nasıl Yapılır?

VKİ olarak kısaltılan vücut kitle indeksi hesaplaması, kilonun boyun karesine bölünmesiyle yapılmaktadır. Ağırlığınız boyunuzun karesine bölündüğünde çıkan sonucun ifade ettiği anlam, Dünya Sağlık Örgütü’nün referans aralığı kapsamında hesaplanmaktadır. Çıkan sonuç 30’un üzerindeyse obez, 40’ın üzerindeyse morbid obez ve 50’nin üzerindeyse süper obez olarak kabul edilmektedir.
Vücut kitle indeksi hesaplaması yapılırken sadece ağırlık ve boy dikkate alınmaktadır. Ancak detaylı vücut kitle indeksi için hesaplama kapsamında yaş, cinsiyet, vücut yağ yüzdesi ve bel çevresi gibi değerler de dikkate alınmaktadır. Vücut kitle indeksi hesaplaması sonucunda vücudunda sağlığını bozacak ölçüde aşırı yağ birikimi olanlar, uzman kontrolünde hesaplayarak bu değerleri kendileri için ideal olan seviyeye getirebilmektedirler.

Vücut Kitle İndeksi Hesaplamasında Obezite Sınıflandırması Nasıl Yapılır?

Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı obezite sınıflandırmasında çıkan vücut kitle endeksi değeri kapsamında yapılması gereken yorumlar aşağıdaki gibidir:
• 18.5 kg/m2’nin altında olanlara zayıf denmektedir.
• 18.5 kg/m2 ile 24.9 kg/m2 arasında olanlar normal kilolu kabul edilmektedir.
• Fazla kiloda olup olmadığınızı merak ederek vücut kitle indeksi hesaplaması yaptırdığınızda; sonuç 25 kg/m2 ile 29.9 kg/m2 arasında çıkmış ise, fazla kilolu kabul edilmektesiniz.
• Hesaplama sonrasında 30 kg/m2 ile 39.9 kg/m2 arasında sonuca ulaşanlara obez denmektedir.
• 40 kg/m2 üzerinde çıkan sonuçlar için ileri derecede obez, yani morbid obez denmektedir.

Yaş Aralıklarına Göre İdeal Vücut Kitle İndeksi Nedir?

Yaşa göre kişinin ideal vücut kitle indeksi de farklılık göstermektedir. Yaşlara göre olması gereken body mass index referans aralıkları aşağıda belirtilmiştir:
• 19-24 yaş arası için ideal referans aralığı 19-24 BMI olmaktadır.
• 25-34 yaş arasındaysanız kilonuzun boyunuzun karesine oranının 20-25 BMI aralığında olması gerekmektedir.
• 35-44 yaş aralığında olanlar için ideal vücut kitle indeksi 21-26 BMI olmaktadır.
• 45-54 yaş aralığı için ideal body mass index, 22-27 BMI’dır.
• 55-64 yaş aralığındaysanız ideal kilonuzun boyunuzun karesine oranının 23-28 BMI olması gerekmektedir.
• 65 yaş ve üzeri için vücut kitle indeksinin ideal değeri 24-29 BMI olmaktadır.

İdeal Vücut Kitle İndeksine Sahip Olmak İçin Boya Göre Kilo Oranı Nasıl Olmalıdır?

Cinsiyete ve metabolizma hızına göre her birey için değişiklik gösterse de boyunuza göre ulaşmanız gereken vücut ağırlığınız için bazı örnekler aşağıda verilmiştir:
• 150 cm boyunda olan bir erkek için ideal kilo 48 kg iken kadınlarda bu 43 kg olmaktadır.
• 158 cm boyunda bir bireyin ideal kilosu erkekse 55 kg ve kadınsa 51 kg civarında olmalıdır.
• 160 cm boy için erkeklerde 57 kg ve kadınlarda 52 kg idealdir.
• 162 cm boyundaki bir kişinin son derece fit olmak istemesi durumunda, erkekse 59 kg’a ve kadınsa 54 kg’a ulaşması gerekmektedir.
• Boyu 165 cm olan erkeklerde 61 kg ve kadınlarda 57 kg ideal kilo olmaktadır.
• Boyu 170 cm olan kadınlar için 61 kg ideal olurken erkeklerde bu 66 kg’dır.

Obezite Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Obezite probleminin derecesini bilebilmek için günümüzde çok sayıda yöntem bulunmaktadır. Ancak bu yöntemler içerisinde herkesin kolaylıkla hesaplama yapabileceği yöntem, vücut kitle indeksi VKİ olmaktadır. Bireyin ağırlığının boyunun metre cinsinden karesine bölünmesi ile hesaplanmaktadır. Body mass index yani BMI olarak da isimlendirilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün obezite sınıflandırmasına göre kullanılan yöntem için hesaplama örneği şöyledir:
• 100 kilo ve 1.80 boyunda olan biri için hesaplama yapılıyor olsun.
• 1.8×1.8 için boyun karesi 3.24 olarak hesaplanmaktadır.
• 100/3.24 işleminin sonucu 30.8 çıkmaktadır.
• Dünya Sağlık Örgütü’nün referans aralıkları değerlendirildiğinde, 30 kg/m2’nin üzerindeki sonuçlar obez olarak tabir edildiği için bu kişi obez sınıfında yer almaktadır.

Çocuklarda Vücut Kitle İndeksi Sonuçları Nasıl Değerlendirilir?

Genç ve çocuklarda vücut kitle indeksi hesaplamaları aynı şekilde yapılmakta ancak sonuçların değerlendirmesi farklı olmaktadır. 2-18 yaş arası çocukların vücut kitle indeks değerleri aynı çıkmış olsa dahi, bir tanesi ideal kilosunda olarak görülebilirken diğeri obez çıkabilmektedir. Sadece boy uzunluğuna bağlı olarak değil, yaşa ve cinsiyete göre de vücut kitle indeksinin değerlendirmesi farklılık göstermektedir. Metabolizma hız ölçümü gibi çok sayıda ölçümün uzman bir hekim tarafından yapılıp değerlendirmesi ile vücut kitle indeks sonucu daha doğru yorumlanabilmektedir.

Vücut Kitle İndeksinin 20’den Küçük Çıkması Ne Anlama Gelir?

Ağırlığınız boyunuzun karesine bölündüğünde eğer 20’den daha küçük bir değer elde ediliyor ise; bunu zayıf olduğunuz şeklinde yorumlamanız gerekmektedir. Ancak bu zayıflık bazı hastalıklara zemin hazırlayabileceği için istenmeyen bir durum olmaktadır. Normal vücut kitle indeksine sahip bir birey olarak kabul edilmek için yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterilmelidir. Aynı zamanda beslenme ile yeterli düzeyde alınamayan mikro besinler için de multivitamin kullanılabilmektedir.

Vücut Kitlesi İndeksi Normal Olanlar Bunu Korumak İçin Ne Yapmalıdır?

Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği referans aralığında normal seviyede çıkanlar, boyları ile uygun kiloda olmaktadırlar. İdeal kilonuzun korunabilmesi için yeterli ve dengeli beslenmeye devam etmeniz, aynı zamanda düzenli fiziksel aktivite yapmayı da ihmal etmemeniz gerekmektedir. Fiziksel aktivite ile mevcut kiloyu koruyabilmek daha kolay olmaktadır. Vücut kitle endeksi normal aralıkta çıkanlar eğer günde ortalama 5-9 porsiyon meyve ya da sebze tüketmiyorlarsa, bazı besin değerlerini eksik alıyorlarsa; vücudun ihtiyaç duyduğu mikro besinleri tam alabilmek için multivitamin tüketebilmektedirler.

Vücut Kitle İndeksi 25-30 Aralığında Olanlar Ne Yapmalıdır?

Vücut kitle indeksi hesaplandığında değer eğer 25 ile 30 arasında çıkar ise, birey fazla kilolu olarak sınıflandırılmaktadır. Boyuna göre kilosu fazla olduğu için ideal kilosuna erişmeye çalışmalıdır. İdeal kilonun bireye verdiği hareket özgürlüğünü keşfetmek için yeni beslenme alışkanlıkları edinmesi gerekmektedir. Boyuna göre ideal olan ağırlığa uygun şekilde yeterli ve dengeli beslenmelidir. Aksi takdirde pek çok rahatsızlığa yakalanma riski oldukça yüksek olmaktadır.

Vücut Kitle İndeksine Göre Obez Birinci Sınıf Olanlar Kimlerdir?

Obez birinci sınıf olarak sayılanlar, vücut kitle indeksi 30 ile 35 arasında çıkanlardır. Boyunuza göre vücut ağırlığınızın fazla olduğu ve bunun için önlem almanız gerektiği yönünde uyarı veren bir referans aralığıdır. Bir sağlık kuruluşuna başvurularak kontrollü bir şekilde ideal ağırlığa inilmelidir. Eğer uzman hekim ya da diyetisyen kontrolünde kilo verilmez ise ilerleyen zamanda birçok kronik rahatsızlığa yakalanmak kaçınılmaz olmaktadır. Kalp hastalıklarına, damar rahatsızlıklarına, diyabete ve hipertansiyona yakalanma riskini arttıran bir referans aralığıdır.

Vücut Kitle İndeksi Hesaplamasına Göre Bez İkinci Sınıflar İçin Risk Faktörleri Nelerdir?

Vücut kitle indeksinin 35 ile 40 arasında olması, obez ikinci sınıf olarak adlandırılmaktadır. Vücut ağırlığınız boyunuza göre fazla olduğu için normal ağırlığınıza inerek daha sağlıklı bir birey olmanız gerekmektedir. Daha sağlıklı şekilde kilo verebilmek ve vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri doğru şekilde tüketebilmek için uzman hekim ya da diyetisyen kontrolünde kilo verilmelidir. Vücut kitle indeksi bu aralıkta olmasına rağmen ideal kilosuna inmek için çaba sarf etmeyenler, kiloya bağlı olarak çeşitli kronik rahatsızlıklara yakalanabilmektedirler. Kalp ve damar rahatsızlıkları, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıklar için risk içermektedir.

VKİ Değeri Obez Üçüncü Sınıf Çıkanlar Ne Yapmalıdır?

Obez üçüncü sınıf çıkılması için vücut kitle indeksinin 40-45 aralığında olması gerekmektedir. Kilonuzun boy ile kıyaslandığında fazla olduğu ve bu yüzden normal ağırlığa inmek için kilo verilmesi gerektiği anlamına gelmektedir. İdeal boy kilo oranına tekrar ulaşılabilmesi için beslenme alışkanlıkları değiştirilmelidir. Vücudun ihtiyaç duyduğu düzeyde protein, yağ ve karbonhidrat almaya özen gösterilmesinin yanı sıra vitamin ve minerallerin de günlük olarak yeterli düzeyde alınması gerekmektedir. Aksi takdirde başta kalp rahatsızlığı olmak üzere pek çok kronik rahatsızlığa yakalanabilme riski oldukça fazla olmaktadır.

Vücut Kitle İndeksi Hesaplaması Obezite Hesaplaması İçin Yeterli Bilgi Verir Mi?

Vücut kitle indeksi hesaplanırken hesaplamaya vücut yağ ve kas dokusu, yağ oranı, vücut tipi gibi etmenler eklenmemektedir. Dolayısı ile obezite tanısı konulabiliyor olsa da obezite problemi ile ilgili detaylı bilgi veren bir hesaplama yöntemi değildir. Bu nedenle aşırı kilolu ve obez bireylerde vücut kitle indeksi hesaplamasına ek olarak bel çevresinin ölçümü, metabolizma hızı ölçümü ve detaylı vücut analizi yapılması gerekmektedir. Obezite probleminin çözüme ulaştırılabilmesi için vücudun yağ topladığı bölgenin bilinmesi gerekmektedir. Doğru tanı konmasında ve tedavi edilmesinde vücut kitle indeksi hesaplaması tek başına yeterli değildir. Vücudun yağ dokusunun birikme şekilleri ise aşağıda verilmiştir:
• Elma tip: Yağ dokunun göbek çevresinde birikmesi durumudur. Yağın kalça ya da basen bölgesinde birikmesine göre daha tehlikeli sonuçlar ortaya koyabilmektedir. Elma tip obezite problemi yaşayanlarda kalp hastalıklarına yakalanma riskinin daha fazla olduğu bilinmektedir.
• Armut tip: Kalça ve basen bölgesinde yağ dokunun birikmesine verilen isimdir. Obezite erkeklerde bel çevresinin ölçüsü 94 cm’yi geçtiğinde artmış risk ve 102 cm’yi geçtiğinde de yüksek risk olarak görülmektedir. Kadınlarda ise artmış risk için ölçü 80 cm ve yüksek risk için ölçü de 88 cm olmaktadır.

Vücut Kitle İndeksi Haricinde Obezite Hesaplamasında Neler Dikkate Alınır?

Vücutta yağ dokunun birikmesi ile beraber zararlı hormon salgılanması da artmaktadır. Bel çevresinde yoğun yağ birikimi, çok sayıda sağlık problemini meydana getirebilmektedir. Aynı zamanda bel çevresi ölçümü de obezitenin derecesinin tespit edilmesinde yardımcı olmaktadır. Sağlıklı kas dokunun zararlı yağ dokusuna oranı ile obezite hesaplaması yapılabilmektedir. Bu bilgiler ile bireyin sağlıklı olup olmadığını tespit edebilmesi ve buna göre obezite probleminin çözülmesi için adım atabilmesi mümkün olmaktadır. Yetişkin erkek bireylerde yağ oranı %12 ile %18 arasındayken ve yetişkin kadınlarda %20 ile %28 arasındayken yağ oranı normal kabul edilmektedir. Ancak erkeklerde %25’in ve kadınlarda %30’un üzerine çıkarsa obezite hesaplamasında bunlar da dikkate alınmaktadır. Web ve mobil üzerinden hesaplama için gerekli olan bilgileri girerek bireyin ideal kiloda olup olunmadığına dair hesaplamalar yapılabilmektedir.